TJ: tuonti-3polviset suokkiorit / ktk-palkitut/kelpoiset (päivitetty 24.11.)Looks like your connection to Keskusta was lost, please wait while we try to reconnect.