Tänään on laatuarvostelun 67. tilaisuus viimeinen osallistumispäivä!