Ryhmän tiedot

Keskiaika Harrastajat

Keskiaika Harrastajat ovat Dragon Age Estaten hevoskerhoryhmä. Tarkoituksena perehdyttää porukka keskiaikaiseen taisteluratsastukseen ja innostaa ihmisiä käymään tunneilla, kokea sotaratsun askeleet ja käyttää aseita ratsaista käsin!

 

Jäsenluettelo

Looks like your connection to Keskusta was lost, please wait while we try to reconnect.