Replying to "Yheteisjoululeiri. Etsitään tarinoivaa tallia, jonkä kävijät haluais Hallavalaisten kanssa leirille!"
Discard
Compose Show Preview

Looks like your connection to Keskusta was lost, please wait while we try to reconnect.